Kvalitet

Kvalitet


BVP är certifierade mot ISO 900:2015 och svetsstandarden ISO 3834-2:2005.

Kontakta oss för mer information om detta och hur vi jobbar aktivt med våra kvalitetssystem.


Kvalitetspolicy

* BVP skall producera felfria produkter och tjänster i rätt tid till våra kunder.

* Våra medarbetare skall väl känna sitt ansvar och sina befogenheter så att vi kan uppfylla våra intressenters, och framför allt kundens, behov och förväntningar och de kravställningar detta medför.

* Det är en självklarhet för oss på BVP att leva upp till de författningskrav som eventuella kravställande myndigheter ställer på vår verksamhet.

* Med kunden i centrum och med en professionell och engagerad inställning skall vi förbättra och effektivisera vår verksamhet så att vi tillsammans med våra identifierade intressenter får en positiv och långsiktig utveckling.

Policyn utvärderas en gång per år i samband med vårt arbete med affärsplanen. Senast uppdaterad 2019-02-20.